TONELINK™-APP – HJELP

KOMPATIBILITET FOR TONELINK HØREAPPARAT-APP 

TONELINK-høreapparat-appen fungerer med Android- og Apple-enheter. Sjekk kompatibilitetslisten over modeller som støttes.

DESIGNET FOR Å VÆRE PRAKTISK

TONELINK-appen er utviklet for å gjøre det praktisk for deg å fjernstyre høreapparatene gjennom en Android- eller Apple-enhet som du allerede har med deg.

TONELINK-appen dekker viktige funksjoner som å bytte programmer.

HJELP FOR TONELINK-APPEN VEILEDNINGER

OFTE STILTE SPØRSMÅL FOR TONELINK-APPBRUKERE


Finn svar på spørsmålet ditt om TONELINK-appen i delen med vanlige spørsmål.

Trenger du mer hjelp?

 • Hva er TONELINK-teknologi?
   TONELINK-appen forvandler smarttelefonen til en fjernkontroll for høreapparatet. Den bruker telefonens høyttaler til å overføre akustiske enveiskommandoer, for eksempel justering av volum og bytte av høreapparatprogrammer. Pass på at du ikke har ekstern lyd eller Bluetooth-enheter som hindrer avspilling av lyd fra telefonens høyttaler.

 • Hvorfor og hvordan skal jeg parkoble høreapparatene med TONELINK-appen?
   Du må foreta parkoblingsprosedyren for å forhindre at andre smarttelefonbrukere utilsiktet styrer høreapparatene dine. Når du slår på høreapparatene (ved å åpne og lukke batteriluken for de fleste høreapparater), er høreapparatene i parkoblingsmodus de første 3 minuttene. I startskjermbildet til appen trykker du på menyikonet øverst til venstre, deretter «Ny parkobling» og følger den enkle fremgangsmåten. Det tar bare 3 minutter å fullføre prosedyren.

 • Hvorfor reagerer ikke høreapparatene på TONELINK?
   Hvis du er i et støyende miljø, bør du vurdere å øke volumet på smarttelefonen litt for å unngå at lydene fra omgivelsene dekker over de akustiske kommandoene. (MERK: Ikke plasser smarttelefonen mot øret mens du bruker TONELINK-appen). Et annet vanlig problem er at høreapparatene ikke er «parkoblet» med TONELINK-appen. I startskjermbildet til appen trykker du på menyikonet øverst til venstre, deretter på «Ny parkobling» og følger de enkle trinnene.

 • Mine høreapparater er utstyrt med Zen+-programmer. Hvordan får jeg tilgang til dem?
   Når du trykker lenge på «Neste program» i appen, bytter høreapparatene mellom de vanlige programmene og Zen+-programmene. Mekanismen ligner veldig på måten du endrer programmer ved hjelp av den fysiske knappen på høreapparatet på.

 • Hvorfor ber appen meg om å øke volumet på telefonen?
   For at høreapparatene skal kunne registrere de akustiske kommandoene på en pålitelig måte, bør lydstyrken på telefonens høyttaler holdes på et passende nivå, noe som varierer mellom ulike telefonmodeller. Juster telefonvolumet og finn den innstillingen som passer best for deg.

 • Hvorfor viser ikke TONELINK-appen batteristatus for høreapparatene?
   TONELINK sender akustiske kommandoer til høreapparatene bare som enveiskommunikasjon. Det er ikke mulig å hente informasjon, for eksempel batteristatus, fra høreapparatet.

 • Kan jeg bruke TONELINK-appen sammen med en COM-DEX?
   Nei. Når telefonen er parkoblet til COM-DEX eller andre Bluetooth-lydenheter, kan ikke TONELINK sende akustiske kommandoer via telefonens høyttaler. Vi anbefaler at du bruker COM-DEX-appen i stedet for TONELINK-appen hvis du vil bruke COM-DEX-funksjoner, for eksempel streaming.

 • Hvorfor hopper høreapparatene til Universal når jeg velger «Bakfra» fra Retningsfokus?
   Noen høreapparatmodeller, som CIC, støtter ikke retningen «Bakfra». Derfor hopper programmet til Universal.

 • Hva er retningsfokus?
   Retningsfokus er en funksjon som gir deg muligheten til å velge hvilken retning du ønsker at høreapparatene skal fokusere på: Forfra, bakfra, høyre eller venstre.

 • Hvorfor blinker telefonvolumikonet rødt?
   Styring av høreapparatene virker ikke hvis telefonvolumet er dempet. Det er heller ikke sikkert at det fungerer hvis volumet er stilt for lavt eller for høyt. Når telefonvolumikonet blinker rødt, må du kanskje justere telefonvolumet til et nivå som ikke er for lavt eller for høyt.

  LAST NED DEN GRATIS TONELINK-APPEN