HØREAPPARAT VEDLIKEHOLD

Lær hvordan du kan utføre det mest grunnleggende vedlikehold av høreapparat ved å se på disse korte instruksjonsvideoene.
BYTTE AV BATTERI (BAK ØRET-MODELLER)
Hvordan bytte batteri i ditt bak-øret-høreapparat.
Spesifikke instruksjoner kan variere avhengig av eksakt modell av høreapparat. Rådfør deg med bruksanvisningen hvis du er i tvil.
SKRU HØREAPPARAT PÅ OG AV (BAK ØRET-MODELLER)
Slik slår du på og av ditt høreapparat(bak-øret-modeller)

Speifikke instruksjoner kan variere, avhenging av din spesifikke høreapparatmodell. Se bruksanvisningen hvis du er i tvil.

BYTTE AV FILTER (BAK ØRET-MODELLER)
Hvordan bytte filteret i ditt I-øret-høreapparat.

Spesifikke instruksjoner kan varierer avhengig av eksakt modell av høreapparat. Rådfør deg med bruksanvisningen hvis du er i tvil.

HØREAPPARATER SOM SITTER I ØRET

BYTTE AV BATTERI (I ØRET-MODELLER)
Slik skifter du batteriet i ditt i-øret-høreapparat.

Noen instruksjoner kan variere, avhenging av din spesifikke høreapparatmodell. Se bruksanvisningen hvis du er i tvil.
SKRU HØREAPPARAT PÅ OG AV (I ØRET-MODELLER)
Hvordan skru ditt I-øret-høreapparat på og av.

Spesifikke instruksjoner kan varierer avhengig av eksakt modell av høreapparat. Rådfør deg med bruksanvisningen hvis du er i tvil.
RENGJØRING AV HØREAPPARAT (I ØRET-MODELLER)
Slik renser du ditt i-øret-høreapparat.

Spesifikke instruksjoner kan variere, avhenging av din høreapparatmodell. Se bruksanvisningen hvis du er i tvil.
BYTTE AV FILTER (I ØRET-MODELLER)
Hvordan skru ditt I-øret-høreapparat på og av.

Spesifikke instruksjoner kan varierer avhengig av eksakt modell av høreapparat. Rådfør deg med bruksanvisningen hvis du er i tvil.

ONLINE HØRSELSTEST

Vår online hørselstest er lett å gjennomføre. Alt du må gjøre er å svare på noen få enkle spørsmål og høre på noen ulike lyder. Du vil få resultatene med en gang.