VILKÅR OG BETINGELSER

VIKTIG: DIN BRUK AV DENNE NETTSIDEN BETYR AT DU GODTAR FØLGENDE BETINGELSER. HVIS DU IKKE GODTAR, MÅ DU FORLATE NETTSIDEN.
Eierskap:
Copyright © Widex A/S 2015. Opphavsrett, varemerker,databaserettigheter og andre immaterielle rettigheter til materiale som vises på eller via dette nettstedet («nettstedsmateriale», som omfatter tekst,grafikk, programvare og audiovisuelt innhold) er eid av eller lisensiert til Widex A/S («vi» og «oss»). Disse rettighetene er beskyttet av lovgivningen i Danmark.

Kopiering og bruk av tredjeparts nettstedsmateriale via vårt nettsted er underlagt vilkårene for bruk som gjelder for tredjepartsnettstedet som du har åpnet.

Forretningsvilkår:

Nettstedsmaterialet gis kun for generelle informasjonsformål, og senere levering av produkter eller tjenester er underlagt vilkårene fra den relevante distributøren/forhandleren.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Nettstedsmaterialet leveres vederlagsfritt «som det er».

Informasjon på nettstedet vedrørende hørselstap er generell informasjon og kan ikke erstatte konsultasjon med hørselsspesialist.Vi oppfordrer deg derfor til å oppsøke en hørselsspesialist hvis du opplever hørselstap.

Vi skal ikke være ansvarlig for tap som følger bruk av dette nettstedet, verken a) primær-, følge- eller tilleggstap eller b) tap av fortjeneste, inntekt, kontrakter, data eller goodwill eller c) tap som følger av arbeidsstans eller datamaskinfeil. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle feil eller unnlatelser i informasjon, materiale og funksjoner i nettstedsmaterialet.
Gjeldende lover & regler:
Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder som ikke drives av oss. Disse hyperkoblingene tilbys bare som referanse og av praktiske hensyn og innebærer ikke godkjenning av disse tredjepartsnettstedene eller operatørene deres. Vi støtter ikke den eksterne operatøren, dennes nettsted eller produkter eller tjenester som tilbys og selges av den aktuelle operatøren. Vi kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for deres personvernpraksis.Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør det, vil vi legge ut en oppdatert versjon på denne siden

Kontakt Widex:
Hvis du har noen kommentarer om våre personvernregler, praktiseringen av denne nettsiden eller lignende, vennligst ta kontakt med oss.