NEVROGENT HØRSELSTAP -HVA ER DET?

Nevrogent hørselstap forekommer når det er skade på det indre øret eller på nervene som går fra øret til hjernen.
Nevrogent hørseltap er permanent og kan til og med gjøre at kraftige lyder oppfattes som forvrengte.
Årsaker til nevrogent hørselstap
  • Aldring - Aldring er en av hovedårsakene til alle typer hørselstap og er dermed også et nevrogent hørselstap.
  • Støyeksponering - Nevrogent hørselstap kan skyldes at man har vært utsatt for kraftig støy som kan forårsake skade på det indre øret.
  • Genestiske eller arvelige årsaker - Genetisk nevrogensk hørselstap kan forekomme hos barn fra fødsel eller utvikles senere i livet.
  • Sykdommer og andre omstendigheter - Nevrogent hørselstap kan være forårsaket av helsemessige forhold, for eksempel sykdommer som meningitis, Ménière's sykdom, akustikusneurinom, multipel sklerose og misdannelse av det indre øret.
  • Legemidler og medisering - Nevrogent hørselstap kan være en bivirkining på visse typer medisin eller ved kreftbehandling.
  • Hodeskade - Hodeskader kan foresake skade på det indre øret og derfor medføre nevrogent hørselstap.
  • Medfødt og fødselsrelatert hørselstap - Innsprøytninger under graviditet, komplikasjoner under fødselen, for tidlig fødsel og arvelige årsaker kan forersake nevrogent hørselstap hos nyfødte.
Behandling for nevrogent hørselstap
Det finnes ingen kur mot nevrogent hørselstap, men høreapparater kan hjelpe mennesker med nevrogent hørselstap å høre bedre. Den beste måten å diagnostisere og behandle et nevrogent hørselstap er å bestille time hos en hørselsklinikk og få en fullstendig evaluering av hørselen.
Bilateral vs ensidig nevrogent hørselstap
Nevrogent hørselstap kan påvirke ett eller begge ører. Nevrogent hørselstap i ett øre kalles "ensidig nevrogent hørselstap," mens nevrogent hørselstap på begge ører kalles "bilateralt nevrogent hørselstap."

HVA ER MEKANISK HØRSELSTAP?

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ULIKE TYPER
HØRSELSTAP?

HVOR KOMMER DEN LYDEN I ØRENE MINE FRA?

ONLINE HØRSELSTEST

Vår online hørselstest er lett å gjennomføre. Alt du må gjøre er å svare på noen få enkle spørsmål og høre på noen ulike lyder. Du vil få resultatene med en gang.