HVA ER HØRSELSTAP PÅ ETT ØRE?

Hørselstap på ett øre er også kjent som ensidig døvhet, forkortet SSD (Single Sided Deafness). Det er en tilstand der det er betydelig eller totalt hørselstap på ett øre.
Hvis du har SSD, kan hørselstapet bli hjulpet med et høreapparat som overfører lyden fra det døve øret til et høreapparat i det beste øret.
Symptomer på hørselstap på ett øre
Årsaker til hørselstap på ett øre

ONLINE HØRSELSTEST

Vår online hørselstest er lett å gjennomføre. Alt du må gjøre er å svare på noen få enkle spørsmål og høre på noen ulike lyder. Du vil få resultatene med en gang.

CROS HØREAPPARATER KAN HJELPE