GRADER OG FORMER AV HØRSELSTAP

Audiografen vil ta i betraktning din grad og type hørselsnedsettelse når han skal anbefale høreapparatmodell.
Hver enkelt person har en unik type og grad av hørselstap, og noen høreapparater kan virke bedre for deg enn for andre.
Grader av hørselstap
Hvor stort er ditt hørselstap? Det avhenger av hvilke nivåer av lyd du kan høre. Høresentralen vil måle disse nivåene i et diagram for å finne din grad av hørselstapet. Hørselstap deles normalt i grader: Normal hørsel, mildt hørselstap, moderat hørseltap, betydelig hørselstap, alvorlig hørselstap (inkludert døvhet).
Former for hørselstap

Hørselstap kan man ha i det ene øret eller begge ører. Du kan oppleve fire forskjellige sammensetninger av hørselstap.

  • Bilateralt vs. Unilateralt - bilateralt hørselstap er hørselstap på begge ører, mens unilateralt kun er på det ene øret.
  • Symetrisk vs. asymmetrisk - symmetrisk betyr at din grad og type hørselstap er den samme på begge ører. Asymmetrisk betyr at dine ører har forskjellige typer eller grader av hørselstap.
  • Økende vs. plutselig hørselstap - Økene hørselstap blir verre med tiden, mens plutselig hørselstap skjer spontant. For eksempel hvis du utsettes for en veldig kraftig/høy lyd. Oppsøk lege umiddelbart, hvis du mener du har et plutselig hørselstap.
  • Varierende vs. stabilt hørselstap - varierende hørselstap kan bli bedre eller verre med tiden, mens et stabilt hørselstap ikke ender seg.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ULIKE TYPER
HØRSELSTAP?

HVOR KOMMER DEN LYDEN I ØRENE MINE FRA?