Widex høreapparater hjelper folk å høre bedre. Widex streber etter å gi mennesker med hørselstap mulighet til å kommunisere på lik linje med normalt hørende.

Varer hele dagen. Lad på natten.
Ny standard innen lydstreaming.
DEX tilleggsutstyr, SCOLA FM system, Batterier, Tørkestasjon.  
Lindring for din tinnitus
WIDEX CROS er din løsning.
Våre andre høreapparatfamilier

Vil du lære mer om våre høreapparater?