FAKTA OM WIDEX

Hovedkontor:
Widex A/S, Nymoellevej 6
3540 Lynge
Denmark
 
Datterselskaper:
Argentina, Australia, Brasil, Canada, Chile, Kina, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Ungarn, India, Irland, Italia, Japan, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, Ukraina, USA.
 
Representasjon i:
Mer enn 100 land i alle deler av verden.
Få en fullstendig oversikt over alle land.
 
Global markedsandel:
Med en global markedsandel på ca. 10 % er Widex blant de seks største høreapparatprodusentene i verden.
 
Ansatte 2016:
4000 over hele verden, ca. 850 av disse i Danmark.
 
Produksjon:
I Lynge, Danmark og Tallinn, Estland.