0

Widex CSR Erklæring
SAMFUNNSANSVAR
Code of Conduct definerer de grunnleggende kravene som er satt til Widex-leverandører og deres ansvar overfor sine interessenter og miljøet.
CSR FOKUSOMRÅDER