CSR - SELSKAPETS SAMFUNNSANSVAR


Det grunnleggende sosiale formålet med vår virksomhet er å bidra til å forbedre tilværelsen til mennesker med hørselstap og å bekjempe stigma knyttet til hørselstap. For oss går vårt sosiale og vårt forretningsmessige formål hånd i hånd for å skape felles en verdi for samfunnet og selskapet.

Widex CSR Erklæring

Det grunnleggende sosiale formålet med vår virksomhet er å bidra til å forbedre tilværelsen til mennesker med hørselstap og å bekjempe stigma knyttet til hørselstap. For oss går vårt sosiale og vårt forretningsmessige formål hånd i hånd for å skape felles en verdi for samfunnet og selskapet.

Widex-ledelsen er forpliktet til samfunnsansvar (CSR) og arbeider for å integrere økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn i forretningsmessige beslutninger. For å oppnå dette anerkjenner vi at vi må lytte til våre interessenter og kontinuerlig oppfylle deres behov og krav.

Som selskap søker vi alltid å være i samsvar med lokale lover og regler der vi opererer, og vi streber etter å overholde internasjonale prinsipper for ansvarlig forretningsadferd, som FNs Global Compact-prinsipper for ansvarlig forretningsadferd. Vi har identifisert fem sentrale områder som ligger til grunn for vår satsing på CSR.

Etiske retningslinjer
Disse etiske retningslinjene definerer grunnleggende krav til Widex’ leverandører av varer og tjenester vedrørende deres ansvar overfor interessenter og miljø.
CSR FOKUSOMRÅDER

Widex opererer i et globalt og svært konkurransedyktig marked for høreapparater. Organisasjonen står i økende grad overfor krav og forventninger mht. samfunnsansvar (CSR). For å innfri nye markedskrav og muligheter har Widex besluttet å jobbe mer strategisk med CSR for å systematisere og strukturere vår eksisterende innsats og for å utforske nye områder av CSR.