Om Widex

Widex er en ledende produsent av høreapparat, stasjonert i Danmark.